Dla absolwentów szkoły podstawowej

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2020/2021

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/20211. Klasa humanistyczno – lingwistyczna
W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny z języka polskiego, historii, języka angielskiego i matematyki.

2. Klasa matematyczno-informatyczna
W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny z matematyki, informatyki, fizyki i języka angielskiego.

3. Klasa biologiczno – chemiczna
W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny z biologii, chemii, matematyki i języka polskiego.

Ważne terminy dotyczące rekrutacji:


  • od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00. – składanie wniosków o przyjęcie do liceum.

  • od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00. – uzupełnianie złożonych wniosków o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

  • od 31 lipca 2010 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 -  uzupełnianie złożonych wniosków o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty.

  • 12 sierpnia 2020 roku - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum.

  • 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do liceum

  • 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00. – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do liceum.
Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na adres zs1ndg@gmail.com
Zarządzenie o rekrutacji
Zarządzenie o terminach rekrutacji
Załącznik 1 do zarządzenia
Wniosek do 1 klasy LO - wersja Word
Wniosek do 1 klasy LO - wersja PDF