Akcja charytatywna „Serce za serce”

Tak naprawdę mamy jedynie to, cośmy dali.  (F. Ozanam)

Uczniowie liceum i gimnazjum po raz kolejny wzięli udział w akcji charytatywnej ,,Serce za serce”. Zebrane podczas akcji produkty żywnościowe i środki czystości trafiły do potrzebujących rodzin z naszego powiatu.