Kadra

Marian Kwoczek - dyrektor, chemia

 

Bobrowicz Robert - język angielski

Brucka Joanna - pedagog, biblioteka

Bryk Artur - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństa

Cybulska Joanna - język niemiecki, informatyka

Dąbrowski Krzysztof - historia

Ferens Barbara - język angielski

Glazer Arkadiusz - wychowanie fizyczne

Głowacki Andrzej - wychowanie fizyczne

Jażdżewska Patrycja - wychowanie fizyczne, trening

Kasperek Andrzej - język polski, wiedza o kulturze

Kloska-Dziewirz Beata - język niemiecki, biblioteka

Kochel Krystyna - geografia

Kozłowska Magdalena - język agielski

Krawczyk Wojciech - informtyka, matematyka, (administrator szkolnej sieci komputerowej)

Kwiatkowska Justyna - historia, wiedza 0 społeczeństwie

Lech - Balicka Jolanta - geografia

Łepecka Hanna - język polski, język rosyjski

Łokuciewski Wacław - służba policyjna

Paruch Monika - język angielski

Rybak-Sumeradzka Michalina - technika, plastyka

Seweryńska Urszula - matematyka, fizyka

Sokalska-Kozłowska Elżbieta - biologia, przyroda

Stefańska Danuta - chemia

Wawrzyk-Dziewirz Sylwia - matematyka, informatyka

Wojtkowska Katarzyna - język angielski, etyka

Wypijacz Magdalena - religia, historia