Materiały z matematyki dla uczniów Liceum Ogólnokształcacego:

Klasa 1 (2017/2018)

Liczby rzeczywiste, równania i układy równań

Figury geometryczne - powtórzenie

Pozostałe materiały

 

Klasa 2

Potęgi i logarytmy - powtórzenie

Geometria analityczna (równanie prostej, długość odcinka, środek odcinka, równanie okręgu)

Funkcje trygonometryczne 

Wielomiany - powtórzenie

Ciąg arytmetyczny

Granice i asymptoty