Musztra-innowacja

Musztra to program mający na celu poznanie zasad zachowania się w trakcie uroczystości państwowych i szkolnych, zgodnie z obowiązującym ceremoniałem w służbach mundurowych. W ramach tego programu realizowane są zajęcia teoretyczne, które pozwalają poznać zasady ceremoniału obowiązującego w czasie świąt i uroczystości państwowych oraz szkolnych. W części praktycznej uczniowie ćwiczą musztrę indywidualną i zespołową, co pozwoli na reprezentowanie szkoły w czasie oficjalnych uroczystości z okazji świąt państwowych.
W ramach innowacji realizowane są także zajęcia teoretyczne i treningi w wyszkolenia strzeleckiego mające na celu poznanie: zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy
i posługiwania się bronią, budowy broni i amunicji wykorzystywanej przez Policję, zajęcia na strzelnicy z wykorzystaniem broni pneumatycznej oraz palnej bojowej.