Język rosyjski w komunikacji


KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Celem kursu jest opanowanie języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w sytuacjach codziennych: w sklepie, na ulicy, w hotelu, u lekarza, w środkach transportu. Uczniowie poznają podstawowe formy etykiety językowej niezbędne przy zawieraniu znajomości, wyrażaniu prośby czy składaniu życzeń, a także zdobywają wiedzę na temat Rosji i jej kultury. Zajęcia prowadzone są w sposób zintegrowany, zakładający rozwijanie czterech sprawności językowych, ze szczególnym naciskiem na mówienie.