Blog językowy

Grupa języka angielskiego w klasach 1ABC poziom I prowadzi blog językowy który pełni swego rodzaju kronikę działań grupy, ale nie tylko. Uczniowie dzielą się również swoimi przemyśleniami i opiniami na różne tematy.

Według Małgorzaty Kowalczuk ,,blog niesamowicie ułatwia komunikację między nauczycielem a uczniem, przenosi ją poza obręb szkoły: nauczyciel wpisuje tu zadania domowe i dodatkowe instrukcje, wskazówki do danego tematu, może udzielić wyjaśnień na zamieszczone przez uczniów pytania, śledzić ich komentarze, ponieważ w łatwy sposób można stworzyć forum. Narzędzie to staje się „tablicą” dla rodziców, na której zamieszcza się wszystkie ważne informacje z życia szkoły, a także pozwala planować wspólnie z uczniami i rodzicami kolejne lekcje. Uczniowie w łatwy sposób mogą tworzyć grupy tematyczne i dzielić się swoimi zainteresowaniami, wiedzą i pasjami. Blogi mogą stać się wielozadaniowymi narzędziami edukacyjnymi służącymi wymianie informacji o każdej porze w dowolnym miejscu, kreującymi sieć wzajemnych powiązań i interakcji między użytkownikami i dającymi możliwości otwartego, nieograniczonego dzielenia się swoją twórczością, wiedzą, przemyśleniami." (www.edunews.pl)

link do bloga
https://zs1ndg.wordpress.com/